Irlandia 1921–2021. Studia i szkice o państwie, prawie i polityce

Redakcja naukowa: Michał Dworski, Michał Wallner

Publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica jest pokłosiem konferencji naukowej pod tytułem „Éire. Irlandia w XX wieku – państwo, ustrój, polityka, Polacy w  Irlandii”, która odbyła się 14  grudnia 2021 roku w Lublinie. Okazją do owego spotkania i wymiany myśli była przypadająca naówczas 100. rocznica podpisania brytyjsko-irlandzkiego traktatu, na mocy którego powstało Wolne Państwo Irlandzkie (irl.  Saorstát Éireann). W  1921 roku, po kilkuset latach pozostawania pod angielskim panowaniem i  podejmowanych wielokrotnie próbach wyzwolenia z  niewoli, Irlandczykom udało się wreszcie wywalczyć względnie niezależny byt państwowy.

Monografię otwiera tekst o Polakach w Irlandii, następnie są dwa artykuły o typowo historycznym charakterze i studium prawne poświęcone okolicznościom powstania i analizie przepisów irlandzkich w latach 1922–1936. W kolejnym artykule omówiono system wyborczy Irlandii. Jedynym artykułem anglojęzycznym prezentowanym w tym tomie jest szkic prawniczy. Całość zamyka dość zwięzły tekst o walijskich nacjonalistycznych organizacjach paramilitarnych inspirowanych działalnością Irlandzkiej Armii Republikańskiej.

Kup online
Okładka:

Załączniki: