prof. T. Zarycki | Nowoczesności ziem polskich okresu zaborów | wykład w ramach 2 edycji programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship

WERSJA Z NAPISAMI I AUDIODESKRYPCJĄ

Nowoczesności ziem polskich okresu zaborów, ich spuścizna i współczesne interpretacje 23 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze wydarzenie otwarte II edycji programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship, którego organizatorem jest Instytut De Republica. Gościnny wykład wygłosił profesor Tomasz Zarycki – socjolog, geograf społeczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i zastępca dyrektora Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS UW). W spotkaniu wzięli udział tegoroczni Stypendyści, ale nie tylko – wykład był otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Część osób dołączyło osobiście, część uczestniczyła w wydarzeniu również za pośrednictwem transmisji online. Zgodnie z założeniami tegorocznej edycji programu XIX wiek rozpatrywany jest przez pryzmat kategorii nowoczesności. To stulecie, w którym dotychczasowa forma polska uległa rozpadowi, przekształceniu, licznym negocjacjom. To wiek wykuwania się nowoczesnej formy polskiej. Podczas wykładu wysłuchaliśmy opowieści o nowoczesnościach. Nowoczesnościach – w liczbie mnogiej – jako realnie realizowanych projektach bądź częściowo napoczętych i zarzuconych. – Polskie XIX-wieczne, ale do dzisiaj spory i walki o nowoczesność, mogą być rozpatrywane jako walki czy też różnice pomiędzy projektami nowoczesności, które kładą akcent na różne wymiary tego, co może być nowoczesne – mówił prof. Tomasz Zarycki.

 

Powiązane filmy: