prof. Richard Butterwick-Pawlikowski | „Rewolucja, reforma czy zamach stanu?”

Kolejny wykład otwarty Joseph Conrad Fellowship za nami! 13 lutego 2023 odbyło się kolejne wydarzenie w ramach programu Joseph Conrad Fellowship, którego organizatorem jest Instytut De Republica. Kontynuowaliśmy refleksję o początkach polskiej nowoczesności. Tym razem przenieśliśmy się w czasy Sejmu Wielkiego, kiedy to – jak twierdzi nasz gość, prof. Richard Butterwick-Pawlikowski – dokonała się polska rewolucja. „Rewolucja, reforma czy zamach stanu?” – to pytanie, które towarzyszyło nam w refleksji nad Konstytucją 3 maja jako pewnym początkiem (przerwanej) polskiej nowoczesności. W pierwszej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu prof. Richarda Butterwicka-Pawlikowskiego – profesora historii polskiej i litewskiej na Uniwersytecie Londyńskim oraz głównego historyka Muzeum Historii Polski. W drugiej części wydarzenia nastąpiła dyskusja, którą poprowadził i moderował Paweł Rzewuski – doktor filozofii i historyk. W spotkaniu wzięli udział tegoroczni Stypendyści, ale nie tylko – jak zawsze dołączyli do nas również słuchacze, którzy tego wieczora odwiedzili Dom Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” lub śledzili spotkanie w Internecie. Czy Konstytucja 3 maja była końcem pewnego procesu czy zaledwie zapowiedzią tego, co miało nadejść? Z jakim spotkała się przyjęciem wśród mieszczan, szlachty i magnatów? Jaką strategię negocjacyjną przyjął król Stanisław August Poniatowski? Czy Konstytucja 3 maja stała się mitem założycielskim nowoczesnej Polski? To tylko część pytań, które wyznaczały kierunek wspólnego namysłu.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/bn0-hyANaBM

Powiązane filmy: