Łukasz Kozak | Upiory polskie

Upiory polskie – czyli ludzie, a nie widma

27 marca 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie otwarte w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship, realizowanego przez Instytut De Republica. Tym razem naszym gościem byłem Łukasz Kozak – historyk mediewista, autor szeroko komentowanej książki na temat upioryzmu na ziemiach polskich. I to właśnie upiory – rozumiane nie jako fantazmatyczne widma, ale ludzie z krwi i kości – były głównymi bohaterami opowieści o polskiej nowoczesności.

„[Upiór] nie jest to opętany przez złego ducha; jest to zjawisko ludzkie i przyrodzone, ale niezwykłe i niepodobne do wytłumaczenia rozumem. Upiór rodzi się, jak utrzymują, z dwoistym sercem i dwoistą duszą. Aż do wieku młodzieńczego żyje nie znając sam siebie, nie mając świadomości swego jestestwa; ale gdy dojdzie do okresu przełomu w swym życiu, zaczyna odczuwać w sercu rozwijanie się popędu niszczycielskiego, i ta dusza, którą uczony Dalibor nazywa duszą negatywną, sercem negatywnym, zaczyna brać górę”

– tak o upiorach mówił Adam Mickiewicz w Collège de France 16 lutego 1841 roku. To nie jedyne historyczne świadectwo przedstawiające upiory nie jako literackie zjawy albo wytwory ludowej wyobraźni, ale właśnie jako „zjawisko ludzie i przyrodzone”, realne osoby, spośród których część znamy z imienia.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/IfC-DBsx6qI

Powiązane filmy: