prof. dr hab. Michał Kopczyński, dr Aleksander Łupienko | Szklane domy czy zamki na piasku

Miasto, higiena, nowoczesność – za nami kolejny wykład otwarty w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship Historia to nie tylko dzieje konfliktów zbrojnych. Historia to także suma zmian, wydawałoby się niepozornych, które istotnie zmieniają standard ludzkiego życia. Reform miejskich, zmian nawyków społecznych, organizowania przestrzeni życiowej. Właśnie o tej innej, miejskiej historii polskiej nowoczesności rozmawialiśmy 8 maja 2023 roku na kolejnym już spotkaniu otwartym w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship. XIX wiek to stulecie miast. Długie echa rewolucji przemysłowej i wielkiej rewolucji francuskiej sprawiły, że w przeciągu kilkudziesięciu lat zbiegło się kilka różnorodnych procesów cywilizacyjnych: rozwój przemysłu i techniki, postępująca demokratyzacja, biurokratyzacja życia społecznego – to wszystko sprawiło, że miasta stały się prawdziwą scenografią nowej epoki – epoki spod znaku modernizacji. W tytule wydarzenia przywołaliśmy utopię szklanych domów, ponieważ wyrażone w niej idee spinają XIX wiek, łączą się z międzywojniem i wykraczają dalej w przyszłość. Z jednej strony pozwalają przyjrzeć się XIX stuleciu pod kątem warunków gospodarczych wpływających na kondycję fizyczną ludności zamieszkującej dawne ziemie Rzeczypospolitej, a z drugiej strony – czynnikom modernizacyjnym w samych miastach.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/t4AwMoFJbXE

Powiązane filmy: