prof. E. Hoffman-Piotrowska i prof. R. Forycki | Paryskie laboratorium i nowoczesna forma polska

W Paryżu lat 30. i 40. XIX wieku narodził się pewien szczególny model polskiej nowoczesności. Nieznana dotąd rzeczywistość, w którą została wrzucona polska emigracja, faktycznie okazała się laboratorium – miejscem testowania nowych idei, przesuwania dotychczasowych wektorów myślenia oraz zasadniczej przemiany: z etosu walki powstańczej w etos pracy. Wątek paryski był głównym motywem kolejnej debaty w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship, która odbyła się 22 maja 2023 r. Pierwsza połowa XIX wieku, którego hasłami wywoławczymi często są: romantyzm, powstanie listopadowe, emigracja paryska. Postanowiliśmy się tym sprawom przyjrzeć bliżej, odrzucając obiegowe, powierzchowne interpretacje.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/GnexggamWrM

Powiązane filmy: