Joseph Conrad Fellowship | podsumowanie II edycji szkoły letniej programu stypendialnego

W dniach 1-5 sierpnia 2023 r. w Górze Kalwarii odbyła się szkoła letnia w ramach programu stypendialnego „Joseph Conrad Fellowship”. Udział w niej wzięli stypendyści oraz zaproszeni goście.

Czym jest Joseph Conrad Fellowship?

To kompleksowy i cykliczny program stypendialny skierowany przede wszystkim do studentów oraz młodych naukowców i twórców (do 35 roku życia). Oferta programowa została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych szeroko pojętą humanistyką. W dobie coraz dalej idącego zawężania dyscyplin naukowych wychodzimy z postulatem łączenia dyscyplin: literaturoznawstwa z socjologią, filozofii z politologią, kulturoznawstwa z historią idei. W ten sposób wracamy do źródeł humanistyki, której celem jest przecież nie tylko zdobycie ogólnej wiedzy o świecie, ale też zrozumienie zachodzących w tym świecie procesów.

Powiązane filmy: