Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski | Państwo, które stało się wartością. Przemiany polskiej formy w dobie modernizacji | wykład inaugurujący II edycję szkoły letniej programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship

Szkoła letnia zorganizowana w ramach programu stypendialnego Instytutu De Republica „Joseph Conrad Fellowship” to zwieńczenie całorocznego cyklu składającego się z warsztatów oraz wykładów otwartych. Stypendyści spotkali się na kilka dni w Górze Kalwarii, aby wziąć udział w ostatnich zaplanowanych na tę edycję zajęciach. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Państwo, które stało się wartością. Przemiany polskiej formy w dobie modernizacji” wygłosił dyrektor Instytutu De Republica prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski. Roman Ingarden, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Georg Wilhelm Friedrich Hegel czy Hans-Georg Gadamer to tylko wybrani filozofowie, do których myśli odwoływał się w trakcie wystąpienia Profesor Andrzej Przyłębski. Zestawiając ich najważniejsze koncepcje dotyczące jednostki ludzkiej, społeczeństwa, demokracji z własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem wieloletniej działalności politycznej, nakreślił swego rodzaju wizję wyznaczającą miejsce Polski aktualnie, jak również w przyszłości, w kontekście tak zwanej cywilizacji zachodniej. Kanwę wykładu stanowiły także publikacje Profesora Andrzeja Przyłębskiego, między innymi książka „Dlaczego Polska Jest Wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki”.

wersja z napisami i audiodeskrypcją : https://youtu.be/otNmIqpI-OU

Powiązane filmy: