dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, prof. ucz. | Budowanie tożsamości jako źródło i determinant amatorskiego ruchu chóralnego na przykładzie chóru „Arion” z bydgoskiego Czyżkówka

Zapraszamy do obejrzenia referatu wygłoszonego w ramach konferencji naukowej „Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i współcześnie”, która odbyła się w dniach 11-12 maja 2022 roku w Bydgoszczy.

Powiązane filmy: