dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk, prof. ucz. | Dobre czy złe sąsiedztwo? Młode pokolenie Polaków wobec kreowania wizerunku Niemiec w szkolnej edukacji historycznej XX i XXI w.

Zapraszamy do obejrzenia referatu wygłoszonego w ramach konferencji naukowej „Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i współcześnie”, która odbyła się w dniach 11-12 maja 2022 roku w Bydgoszczy.

Powiązane filmy: