dr hab. Marek Zieliński, prof. ucz. | Inkulturacja cudzoziemców w Polsce stanisławowskiej

Dobre i złe sąsiedztwa

Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i teraźniejszości to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się w dniach 12-13 maja 2022 roku w Bydgoszczy. Myślą przewodnią projektu badawczego, którego częścią było spotkanie, są więzi i siła wzajemnego oddziaływania międzysąsiedzkiego w przeszłości, ale także i współcześnie. Wydarzenie zrealizowane w ramach cyklu „Dobre i złe sąsiedztwa” było zorganizowane przez Instytut De Republica, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Powiązane filmy: