dr Mirosława Bednarzak-Libera | Wizja narodu i państwa w programach politycznych stronnictw ludowych założonych na ziemiach polskich w okresie zaborów

Zapraszamy do obejrzenia referatu wygłoszonego w ramach konferencji naukowej „Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i współcześnie”, która odbyła się w dniach 11-12 maja 2022 roku w Bydgoszczy.

Powiązane filmy: