dr Anetta Głowacka-Penczyńska | „Obok siebie – wspólnie” – społeczności małych miast Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Przyczynek do badań

Zapraszamy do obejrzenia referatu wygłoszonego w ramach konferencji naukowej „Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i współcześnie”, która odbyła się w dniach 11-12 maja 2022 roku w Bydgoszczy.

Powiązane filmy: