dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. ucz. | Autonomia województwa śląskiego (1922-1939) i jej wpływ na kształtowanie społecznej tożsamości regionu przemysłowego

Zapraszamy do obejrzenia referatu wygłoszonego w ramach konferencji naukowej „Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i współcześnie”, która odbyła się w dniach 11-12 maja 2022 roku w Bydgoszczy.

Powiązane filmy: