dr Magdalena Wilczek-Karczewska | „Odpowiedziom dać rzeczy tożsamość”. Mobilia tureckie w inwentarzach szlachty polskiej a afirmacja przynależności stanowej i narodowej w dobie staropolskiej

Zapraszamy do obejrzenia referatu wygłoszonego w ramach konferencji naukowej „Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i współcześnie”, która odbyła się w dniach 11-12 maja 2022 roku w Bydgoszczy.

Powiązane filmy: