Ekonomia

Michał Kalecki

Michał Kalecki

ekonomista, twórca teorii zmian koniunktury gospodarczej

więcej
Adam Krzyżanowski

Adam Krzyżanowski

ekonomista, przedstawiciel liberalizmu gospodarczego

więcej
Leon Biliński

Leon Biliński

ekonomista, prawnik, minister skarbu Austro-Węgier i Polski

więcej