Technika i przemysł

Jerzy Rudlicki

Jerzy Rudlicki

konstruktor podniebnych skrzydeł

więcej
Karol Pollak

Karol Pollak

pionier elektrotechniki, ojciec elektromobilności

więcej
Józef Kosacki

Józef Kosacki

inżynier, wynalazca, pogromca pól minowych

więcej
Franciszek Sokulski

Franciszek Sokulski

konstruktor pierwszych linii telegraficznych w Imperium Osmańskim

więcej
Karol Brzozowski

Karol Brzozowski

jeden z wybitnych pionierów tworzących sieć telegraficzną w Imperium Osmańskim

więcej
Zygmunt Mineyko

Zygmunt Mineyko

badacz i inżynier w Grecji, przodek greckich ministrów i premierów

więcej
Wiktor Burda

Wiktor Burda

działacz gospodarczy, pionier hodowli rybnej w Europie Środkowej

więcej
Czesław Słania

Czesław Słania

światowej sławy twórca znaczków pocztowych, zwany „Dürerem XX wieku”

więcej
Aleksander Waligórski

Aleksander Waligórski

inżynier zasłużony dla Norwegii, powstaniec, agent polityczny Hotelu Lambert

więcej
Tadeusz Orzechowski

Tadeusz Orzechowski

lekarz, mediator i organizator wielkich inwestycji technicznych

więcej