Technika i przemysł

Zygmunt Mineyko

Zygmunt Mineyko

badacz i inżynier w Grecji, przodek greckich ministrów i premierów

więcej
Wiktor Burda

Wiktor Burda

działacz gospodarczy, pionier hodowli rybnej w Europie Środkowej

więcej
Czesław Słania

Czesław Słania

światowej sławy twórca znaczków pocztowych, zwany „Dürerem XX wieku”

więcej
Aleksander Waligórski

Aleksander Waligórski

inżynier zasłużony dla Norwegii, powstaniec, agent polityczny Hotelu Lambert

więcej
Tadeusz Orzechowski

Tadeusz Orzechowski

lekarz, mediator i organizator wielkich inwestycji technicznych

więcej
Stanisław Janicki

Stanisław Janicki

inżynier, pionier europejskiej hydrotechniki

więcej
Jan Józef Baranowski

Jan Józef Baranowski

inżynier, ekonomista, językoznawca, najwybitniejszy wynalazca Wielkiej Emigracji

więcej
Witold Zglenicki

Witold Zglenicki

naukowiec, przedsiębiorca, filantrop

więcej
Stanisław Polak

Stanisław Polak

drukarz, twórca znakomitych hiszpańskich wydawnictw przełomu XV i XVI wieku

więcej
Mieczysław Bekker

Mieczysław Bekker

pionier budowy pojazdów do badania Księżyca

więcej