Seminaria Toruńskie „Od Mikołaja Kopernika po Jana Pawła II” | podsumowanie cyklu spotkań o historii, kulturze, geopolityce i wyzwaniach współczesności

15 maja 2023 roku odbyło się pierwsze z cyklu seminariów toruńskich  „Od Mikołaja Kopernika po Jana Pawła II” – cykl spotkań o historii, kulturze, geopolityce i wyzwaniach współczesności organizowanych przez Instytut De Republica oraz Fundację Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności. Pierwsze seminarium było poświęcone sprawom gospodarczym Od micro do makro – rola instytucji państwowych w rozwoju polskich przedsiębiorstw. Rozwój gospodarczy, przemysł 4.0, społeczna odpowiedzialność biznesu, a także rola rządu i administracji państwowej oraz samorządów we wspieraniu polskiej przedsiębiorczości – to najważniejsze zagadnienia, jakie zostały podjęte. Prelegentami spotkania byli Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Katarzyna Bekisz – Dyrektor Rozwoju Regionu Kujawsko-Pomorskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Michał Zaleski – Prezydent Torunia oraz Paweł Czynszak – Dyrektor Finansowy firmy SWIMER z Torunia. Moderatorem spotkania był dr hab. Krzysztof Szczucki.

12 czerwca 2023 roku odbyło się drugie spotkanie: „Między Niemcami a Rosją”. Jego patronem był Adolf Bocheński, wybitny polski myśliciel okresu międzywojennego, zwolennik antagonizmu pomiędzy tymi dwoma państwami. Tym razem do dyskusji zaproszono następujących gości: prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego, prof. zw. dr. hab. Wojciecha Polaka oraz dr. hab. Bogusława Kopkę moderatorem spotkania był dr hab. Krzysztof Szczucki.

Cykl seminariów zamknęliśmy 31 lipca 2023 spotkaniem „Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Uczestnikami byli ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. ucz. oraz ks. Jacek Gniadek SVD. Moderatorem spotkania był dr hab. Krzysztof Szczucki – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. legislacji i edukacji prawniczej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Ważną częścią spotkania było wręczenie nagród szczególnie zasłużonym naukowcom związanym z Toruniem. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek nadał medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Złoty medal otrzymała dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. ucz., srebrny zaś dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. ucz. Laudacje na cześć odznaczonych wygłosili kolejno dr hab. Krzysztof Szczucki – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. legislacji i edukacji prawniczej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz prof. zw. dr hab. Wojciech Polak – Zastępca Przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.