III Seminarium Toruńskie | Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm

Słowa Jana Pawła II zapisane w encyklice Centesimus Annus były mottem ostatniego spotkania zorganizowanego w ramach Seminariów toruńskich o historii i kulturze. 31 lipca 2023 roku, w debacie zorganizowanej przez Instytut De Republica oraz Fundację Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności udział wzięli: ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. ucz. oraz ks. Jacek Gniadek SVD. Moderatorem spotkania był dr hab. Krzysztof Szczucki – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. legislacji i edukacji prawniczej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

– Nie bez powodu Jan Paweł II znalazł się w gronie patronów naszych toruńskich seminariów. Te spotkania miały nam przypomnieć, jaką był postacią, jakim był człowiekiem. Dzisiaj szczególnie ważne jest dla nas jego nauczanie społeczne, które było jego misją kapłańską na długo, zanim został papieżem. Dobrze wiemy, jak obraz pracownika-robotnika został wypaczony na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Trzeba było dużo wysiłku, aby odkłamać rozumienie pracy, relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, zaś po 1989 roku – odkłamać relacje pomiędzy państwem i Kościołem, pomiędzy nauczaniem Kościoła a gospodarką i rolą regulacyjną Kościoła w odniesieniu do stosunków społecznych – przekonywał dr hab. Krzysztof Szczucki.

Inspirację spotkania zatytułowanego „Nauczanie społeczne Jana Pawła II”, poza wspomnianą encykliką Centesimus Annus, stanowiły także inne dzieła polskiego papieża, między innymi Laborem Exercens oraz Sollicitudo Rei Socialis. Zaproszeni do debaty goście szukali odpowiedzi na pytania dotyczące relacji państwa oraz Kościoła, określali granice udziału Kościoła w szerzeniu wiedzy na temat tego, jak powinno wyglądać prawo, ekonomia, gospodarka. Jak rozumieć prawidłowe funkcjonowanie relacji w obszarze Kościół-państwo? Jak powinien wyglądać wpływ Kościoła na decyzje, które są podejmowane w państwie? Czy Kościół może, powinien a jeśli tak, to w jakim zakresie pouczać polityków i uczestników życia publicznego? Dyskutanci, udzielając odpowiedzi na powyższe kwestie, odwoływali się przede wszystkim do Katolickiej Nauki Społecznej.

wersja z napisami i audiodeskrypcją:  https://youtu.be/Uc3rpRcPY2w