Między Niemcami a Rosją | 2 Seminarium Toruńskie „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II”

Seminaria toruńskie „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II” to forum do debaty na tematy ważne dla województwa kujawsko-pomorskiego, Torunia, a także dla Polski, w którym udział biorą historycy, politolodzy oraz mieszkańcy miasta. 12 czerwca 2023 roku odbyło się drugie spotkanie: „Między Niemcami a Rosją”. Jego patronem był Adolf Bocheński, wybitny polski myśliciel okresu międzywojennego, zwolennik antagonizmu pomiędzy tymi dwoma państwami. Organizatorami spotkania była Fundacja Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności oraz Instytut De Republica. Położenie geopolityczne Polski – między Niemcami a Rosją – niesie za sobą konkretne konsekwencje, które ujawniały się w różnych momentach historii naszego państwa, jak chociażby przy okazji odzyskiwania przez Polskę niepodległości, w czasach zaborów, zwłaszcza w ich końcowym okresie. Pytania dotyczące tego, czy wybrać orientację proniemiecką czy prorosyjską, dyskusje na temat tego, czy Polska nie powinna postawić na współpracę z Niemcami w latach trzydziestych, która – jak twierdzą zwolennicy tej teorii – zupełnie inaczej poprowadziłaby losy Polski, pojawiają się w przestrzeni publicznej nieustannie.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/vN18akPQsuo