Od mikro do makro – rola instytucji państwowych w rozwoju polskich przedsiębiorstw | Cykl spotkań o historii, kulturze, geopolityce i wyzwaniach współczesności – „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II”

Rozwój gospodarczy, przemysł 4.0, społeczna odpowiedzialność biznesu, a także rola rządu i administracji państwowej oraz samorządów we wspieraniu polskiej przedsiębiorczości – to najważniejsze zagadnienia, jakie zostały podjęte podczas pierwszego seminarium toruńskiego, które odbyło się 15 maja 2023 roku w Dworze Artusa w Toruniu. Cykl spotkań o historii, kulturze, geopolityce i wyzwaniach współczesności – „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II” – organizowany jest przez Fundację Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności oraz Instytut De Republica. W tym roku przypada pięćset pięćdziesiąta rocznica urodzin i czterysta osiemdziesiąta rocznica śmierci Mikołaja Kopernika. Obchodzony właśnie Rok Mikołaja Kopernika – ustanowiony przez Senat RP – jest doskonałą okazją do przypominania tego wybitnego Polaka, którego zainteresowania nie ograniczały się wyłącznie do astronomii, ale obejmowały także takie dziedziny jak ekonomia i gospodarka. To właśnie one i słynny kopernikański traktat o monecie stały się inspiracją do zorganizowania pierwszego seminarium toruńskiego, podczas którego zaproszeni do rozmowy eksperci podjęli debatę o współczesnych wyzwaniach ekonomiczno-gospodarczych. Co można zrobić aby przedsiębiorcy mogli lepiej funkcjonować? Jakie podjąć działania, aby polskie firmy miały jak najlepsze warunki do szybkiego i efektywnego rozwoju? Co biznes może wnieść do lokalnej społeczności oraz w jaki sposób państwo może zaangażować się w rozwój nowych technologii? Na te i inne pytania odpowiadali oraz debatowali: Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Katarzyna Bekisz – Dyrektor Rozwoju Regionu Kujawsko-Pomorskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Michał Zaleski – Prezydent Torunia oraz Paweł Czynszak – Dyrektor Finansowy firmy SWIMER z Torunia. – Formuła dyskusji seminaryjnej jest niezwykle potrzebna, abyśmy mogli, niezależnie od osobistego stosunku do tej czy innej partii politycznej oraz zagadnień światopoglądowych, stworzyć forum do debaty, wymiany poglądów, myśli – do rozmowy o tym, co dobre dla regionu i Polski – podkreślił dr hab. Krzysztof Szczucki – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. legislacji i edukacji prawniczej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, członek Rady Naukowej Instytutu De Republica, który moderował spotkanie.