dr hab. Krzysztof Szczucki | Wyzwania legislacyjne w ochronie klimatu

14 stycznia 2022 roku odbyło się II Seminarium Europejskie Instytutu De Republica. Podczas spotkania eksperci porozmawiali na temat polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej.

Seminaria Europejskie Instytutu De Republica to cykliczne spotkania poświęcone dyskusji nad zagadnieniami związanymi z aktualnie obserwowanymi problemami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi występującymi na kontynencie europejskim. Pierwsze seminarium, które odbyło się w 2021 roku dotyczyło idei Unii Europejskiej i jej przyszłości.

Powiązane filmy: