dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. | Wystąpienie otwierające III Seminarium Europejskie Instytutu De Republica

W dniach 30-31 marca 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Instytut De Republica w ramach cyklu seminariów europejskich. Tym razem tematem przewodnim było bezpieczeństwo w Europie.

***

Seminaria Europejskie Instytutu De Republica to cykliczne spotkania poświęcone dyskusji nad zagadnieniami związanymi z aktualnie obserwowanymi problemami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi występującymi na kontynencie europejskim. Pierwsze seminarium, które odbyło się w 2021 roku dotyczyło idei Unii Europejskiej i jej przyszłości.

Powiązane filmy: