dr Jarosław Wierzbicki | Pieniądz, polityka gospodarcza i inflacja w świetle prawnej teorii pieniądza – implikacje dla Polski w okresie około-pandemicznym

Inflacja – słowo najczęściej powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki przez ostatnich kilka miesięcy Inflacja – jej przyczyny, skutki oraz prognozy na przyszłość były głównymi tematami IV Seminarium Europejskiego Instytutu De Republica, które odbyło się 12 lipca 2022 roku. Zaproszeni goście podjęli analizę współczesnej sytuacji gospodarczej w Polsce w odniesieniu do podobnych zjawisk ekonomicznych w przeszłości, także na świecie.

Powiązane filmy: