prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski | Praworządność jako wartość europejska

Europa wobec wartości – V Seminarium Europejskie Instytutu De Republica

Różnice w postrzeganiu wartości pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi i instytucjami unijnymi, odmienne interpretacje zapisów traktatowych w tej kwestii oraz niejednolite odwoływanie się do wartości w debacie europejskiej to najważniejsze tematy, jakie zostały podjęte podczas V Seminarium Europejskiego Instytutu De Republica. Uczestnicy dyskutowali również o praworządności i problemach, które towarzyszą próbom jej zdefiniowania. Spotkanie odbyło się 8 listopada 2022 roku, a udział w nim wzięli filozofowie, politolodzy oraz prawnicy, między innymi: prof. dr hab. Maciej Potępa, dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. ucz., prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. dr hab. Genowefa Grabowska, dr Artur Trubalski oraz publicysta Bronisław Wildstein. Seminarium otworzył i moderował prof. dr hab. Andrzej Przyłębski, laureat Nagrody IDR za cały dorobek naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki.

Wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/tTEOM1mXCqI

Powiązane filmy: