Wydarzenia

We współpracy ze szkołami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz ośrodkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które tworzą forum wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników prac. Najciekawsze z nich uzyskują formę publikacji tradycyjnych i multimedialnych.

Ważnym zadaniem statutowym Instytutu jest inspirowanie oraz realizacja projektów edukacyjnych, szkoleniowych, jak i badań. Wszystko to w kooperacji z krajowymi oraz zagranicznymi uczelniami.

Nadchodzące wydarzenia:

01 07/24
Wincenty Witos (1874-1945)