27 10/23

Idea i funkcje uniwersytetu. Colloquium z okazji 142. rocznicy urodzin ks. Antoniego Szymańskiego

27 października 2023 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się konferencja naukowa „Idea i funkcje uniwersytetu. Colloquium z okazji 142. rocznicy urodzin ks. Antoniego Szymańskiego”. Współorganizatorem konferencji jest Instytut De Republica.

Ks. Antoni Szymański. Fot. Biblioteka KUL

Obecni na konferencji goście będą analizować zmiany formuły i idei jakie przyświecały instytucji uniwersytetu na przestrzeni wieków, oraz konsekwencje jakie to za sobą poniosło. Asumptem do zorganizowania konferencji jest 142. rocznica urodzin rektora KUL ks. Antoniego Szymańskiego.

W konferencji wezmą udział badacze z wielu polskich uniwersytetów. W tym m. in. rektor KUL w latach 2012-2020 ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL prof. ucz. dr hab. Andrzej Herbert, Dyrektor Instytutu De Republica prof. dr hab. Andrzej Przyłębski, prof. dr hab. Anna Tarwacka z UKSW i prof. ucz. dr hab., prodziekan Wydziału Prawa i administracji UMCS Jarosław Kostrubiec. Konferencję zakończy koncert „Antoni Szymański in memoriam”.