30 11/23

IV Międzynarodowa Konferencja z Politologii Religii

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2023 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja z Politologii Religii pt. „Nowy, jeszcze lepszy świat… Nadzieja wiary a nadzieja polityki. Pamięci Benedykta XVI”. Instytut De Republica jest współorganizatorem wydarzenia.

IV Międzynarodowa Konferencja z Politologii Religii

Tegoroczna edycja skupi się na:

  • podejściu do godności osoby ludzkiej i praw człowieka w kontekście dechrystianizacji Zachodu oraz wzrostu znaczenia innych tradycji religijnych lub kulturowych (świata islamu czy Chin),
  • projektach „nowego porządku świata” w perspektywie refleksji nad „politycznymi religiami”,
  • konsekwencjach zaniku odniesienia do transcendencji dla organizacji życia społecznego i politycznego,
  • koncepcjach postępu w różnych tradycjach religijnych i kulturowych.

Konferencja umożliwi też prezentację szeregu aktualnych badań z zakresu politologii religii. Swoje badania na temat myśli Erica Voegelina zaprezentuje dr Michał Kuź, koordynator Zespołu Badawczego Instytutu De Republica.

Załączniki: