prof. dr hab. Stanisław Nicieja | Kresowiacy na Górnym Śląsku (1922- i po 1945) / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu prof. dra hab. Stanisława Niciei wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Stulecie Powstań Śląskich. Górny Śląsk wczoraj i dziś”, która odbyła się 27 października 2021 roku w Katowicach.