dr hab. Czesław Kłak, prof. ucz. | Funkcjonowanie sądownictwa w czasie III powstania śląskiego z perspektywy ochrony praw człowieka / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu dra hab. Czesława Kłaka, prof. ucz. wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Stulecie Powstań Śląskich. Górny Śląsk wczoraj i dziś”, która odbyła się 27 października 2021 roku w Katowicach.