dr hab. Marian G. Gerlich | Powstania śląskie w odmętach niepamięci / konferencja naukowa

Zapraszamy do wysłuchania referatu dra hab. Mariana Gerlicha wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Stulecie Powstań Śląskich. Górny Śląsk wczoraj i dziś”, która odbyła się 27 października 2021 roku w Katowicach.