23 lutego 2022

„Opinie i Analizy Instytutu De Republica” – nowy materiał

Zachęcamy do lektury materiału Wojciecha Gonera „Represje Służby Bezpieczeństwa wobec rodziny Bartoszcze, jako przykład zaplanowanych działań władz komunistycznych wymierzonych w środowiska niezależne na polskiej wsi”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

„Opinie i Analizy Instytutu De Republica” – nowy materiał

W artykule szczegółowo opisano represje jakich w latach 80. XX w. doświadczyła rodzina Bartoszcze, której członkowie zaangażowali się w ruch solidarnościowy na wsi. Na podstawie zróżnicowanej bazy źródłowej udało się przedstawić działalność Michała Bartoszcze oraz jego synów Piotra i Romana. To właśnie ich aktywność społeczna spowodowała późniejsze szykany, dlatego w dalszej części poruszono kwestię taktyki podejmowanej przez Służbę Bezpieczeństwa wobec reprezentantów NSZZ RI „Solidarność” oraz kształtującym się na polskiej wsi po wprowadzeniu stanu wojennego strukturom antykomunistycznego podziemia.

W pracy poruszono również sprawę zabójstwa Piotra Bartoszcze w lutym 1984 r. i dowodów na udział funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w tej zbrodni. Brak możliwości wyjaśnienia okoliczności śmierci jednego z ważnych uczestników niezależnego chłopskiego ruchu związkowego skłania ku refleksji nad stanem demokracji w Polsce i deklarowanym w badaniach opinii publicznej deficytem poczucia sprawiedliwości społecznej.

***

Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.

Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.