16 lutego 2022

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa

Zachęcamy do lektury materiału dra Aleksandra Olecha „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej są permanentne i pojawią się na wielu różnych płaszczyznach. Współcześnie nie wyróżnia się tylko wyzwań o charakterze zbrojnym. Trzeba mieć na uwadze migracje, terroryzm, cyberbezpieczeństwo, zmiany klimatyczne oraz działania wpisujących się w wojnę hybrydową. Przepływ ludności przestał być w Europie Środkowo-Wschodniej postrzegany jako aspekt pozytywny i szansa na zaangażowanie kolejnych osób do rozwijania gospodarki państw. Zagrożenia terrorystyczne stały się wyzwaniem dla kontynentu. Ponadto cyberprzestrzeń jest wyzwaniem o charakterze nowym, które wymaga reagowania w celu ochrony infrastruktury krytycznej. Natomiast zmiany klimatyczne to największe zagrożenie o charakterze globalnym, które wymaga natychmiastowej reakcji organizacji międzynarodowych. Niniejsza analiza definiuje współczesne wyzwania dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście zmieniającej się sytuacji w środowisku bezpieczeństwa.

***

Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.

Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.