Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa

dr Aleksander Olech

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej są permanentne i pojawią się na wielu różnych płaszczyznach. Współcześnie nie wyróżnia się tylko wyzwań o charakterze zbrojnym. Trzeba mieć na uwadze migracje, terroryzm, cyberbezpieczeństwo, zmiany klimatyczne oraz działania wpisujących się w wojnę hybrydową. Przepływ ludności przestał być w Europie Środkowo-Wschodniej postrzegany jako aspekt pozytywny i szansa na zaangażowanie kolejnych osób do rozwijania gospodarki państw. Zagrożenia terrorystyczne stały się wyzwaniem dla kontynentu. Ponadto cyberprzestrzeń jest wyzwaniem o charakterze nowym, które wymaga reagowania w celu ochrony infrastruktury krytycznej. Natomiast zmiany klimatyczne to największe zagrożenie o charakterze globalnym, które wymaga natychmiastowej reakcji organizacji międzynarodowych. Niniejsza analiza definiuje współczesne wyzwania dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście zmieniającej się sytuacji w środowisku bezpieczeństwa.