Formularz udostępnienia wystawy

nazwa instytucji lub organizacji ubiegającej się o udostępnienie wystawy (adres, NIP, numer odpowiedniego rejestru)
imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot korzystający
stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu korzystającego
tytuł wystawy z listy wystaw udostępnianych przez Instytut De Republica
DD ukośnik MM ukośnik RRRR
DD ukośnik MM ukośnik RRRR
Miejsce Ekspozycji Wystawy:(wymagane)
dokładny adres miejsca, w którym zostanie zaprezentowana wystawa (w przypadku obiektów publicznych lub miejsc użyteczności publicznej proszę o wskazanie konkretnego miejsca gdzie planowane jest zainstalowanie wystawy np. „sala wystawowa imienia …”; „hol główny ratusza miejskiego”; „północna część deptaku przy fontannach”.)
adres e-mail, na który udostępnione zostaną pliki do druku.

Kontakt

Adres(wymagane)