„Tomasz Arciszewski 1877-1955. Robotnik, polityk, premier” – wystawa plenerowa i konferencja naukowa poświęcona polskiemu premierowi na Uchodźstwie

2 czerwca w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Tomasz Arciszewski 1877-1955. Robotnik, polityk, premier”. Przygotowana przez Instytut De Republica ekspozycja jest częścią procesu odbudowywania pamięci o władzach RP na Uchodźstwie, jak również początkiem debaty na temat losów i działalności premiera Tomasza Arciszewskiego. Wystawa będzie udostępniona do końca czerwca bieżącego roku. Ekspozycja, którą przygotował Instytut De Republica, składa się z piętnastu wielkoformatowych plansz, które zostały opracowane w języku polskim oraz angielskim. Każda z nich opisuje konkretny etap życia lub działalności politycznej premiera Tomasza Arciszewskiego. Co warte podkreślenia, do przygotowania wystawy wykorzystano dziesiątki niepublikowanych do tej pory fotografii, pochodzących między innymi z prywatnego archiwum wnuka premiera Tomasza Arciszewskiego, jak również Instytutu Polskiego w Londynie oraz Wojskowego Biura Historycznego. Autorem scenariusza wystawy jest dr hab. Jarosław Rabiński, prof. ucz., konsultacji merytorycznych udzielił prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow. – Wystawa, którą możemy tu oglądać, to już szósta, przygotowana przez Instytut De Republica a trzecia, po ekspozycjach poświęconych Cyprianowi Norwidowi oraz Januszowi Fiszerowi, poświęcona przedstawicielowi polskiej kultury, nauki i polityki (pozostałe: „Historia Polski XX wieku na znaczkach solidarnościowych”, „Powstania śląskie 1919-1920-1921”, „Bydgoszcz 1939-1945”)– podkreślił prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, Dyrektor Instytutu De Republica otwierając wystawę.

Jednym z uczestników wernisażu był autor scenariusza wystawy poświęconej premierowi Tomaszowi Arciszewskiemu – dr hab. Jarosław Rabiński, prof. ucz. W krótkim wystąpieniu podkreślił, jak wielkim autorytetem pośród polityków cieszył się premier Arciszewski: – Tomasz Arciszewski był człowiekiem wybitnym, był człowiekiem kilku epok, był człowiekiem, który darzony był ogromnym szacunkiem na polskiej scenie politycznej. Był tak ogromnym autorytetem, że kiedy w Polskiej Partii Socjalistycznej na emigracji doszło do rozbicia i sporów, to choć niektórzy ważni politycy, z głośnymi nazwiskami, nie zgadzali się z Arciszewskim, nie artykułowali swoich opozycyjnych poglądów głośno przez szacunek dla tego człowieka.

Gościem honorowym spotkania był wnuk premiera – prof. em. Tomasz Arciszewski, który w kilku słowach przybliżył osobistą perspektywę bycia częścią rodziny polskiego męża stanu na emigracji

Powiązane filmy: