o. prof. dr hab. Paweł Bieś | Nauczyciele, wychowawcy, organizatorzy oświaty

Naukowcy o działalności jezuitów na przestrzeni wieków Instytut De Republica we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 6-8 lipca 2022 roku zorganizował konferencję naukową „Jezuici: nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość”. Trzydniowe wydarzenie, które zgromadziło dziesiątki naukowców badających dzieje zakonu założonego przez Ignacego Loyolę, miało za zadanie przekrojowe ukazanie obecności zakonników w rozmaitych dziedzinach: od nauki i wychowania, aż po sztukę.

Wersja z napisami i audiodeskrypcją https://youtu.be/63THt5C7DYY

Powiązane filmy: