dr hab. Agnieszka Bender, prof. ucz. | Atanazy Kircher -1602-1680 i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Naukowcy o działalności jezuitów na przestrzeni wieków

Instytut De Republica we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 6-8 lipca 2022 roku zorganizował konferencję naukową „Jezuici: nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość”. Trzydniowe wydarzenie, które zgromadziło dziesiątki naukowców badających dzieje zakonu założonego przez Ignacego Loyolę, miało za zadanie przekrojowe ukazanie obecności zakonników w rozmaitych dziedzinach: od nauki i wychowania, aż po sztukę.

Wersja z audiodeskrypcją i napisami: https://youtu.be/fqurz8yB6dM

Powiązane filmy: