Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa w świetle reformy nadzoru właścicielskiego. Wyzwania i potrzeby

W dniach 21-23 września 2022 roku Instytut De Republica zorganizował konferencję, której przedmiotem rozważań był naukowy komentarz zmian ustawowych w Kodeksie spółek handlowych, wizja przyszłości nadzoru właścicielskiego oraz integracja środowiska naukowego z prawnikami-praktykami.

Powiązane filmy: