dr hab. Marek Romaniuk | Niemcy w Bydgoszczy 1920-1939. Wokół trudnej kohabitacji

Zapraszamy do wysłuchania referatu dra hab. Marka Romaniuka, który został wygłoszony podczas konferencji naukowej „Wrzesień 1939 r. – Wydarzenia Bydgoskie” 3 września 2021 roku w Bydgoszczy.