dr Tomasz Ceran | Rafał Lemkin – pojęcie ludobójstwa i okupacja niemiecka ziem polskich

Historycy o terrorze i totalitaryzmie Przemoc, prześladowania i terror w systemie totalitarnym były głównymi tematami sesji naukowej „O totalitaryzmie raz jeszcze”. Gościem specjalnym wydarzenia był Minister w Kancelarii Premiera Łukasz Schreiber, poseł z okręgu bydgoskiego. Prelegenci podjęli debatę nad istotą totalitaryzmu, jego początkach i rozwoju w XX wieku. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja monografii naukowej wydanej nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica – „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku” pod redakcją naukową dr. hab. Bogusława Kopki. Spotkanie, zorganizowane przez Instytut De Republica, odbyło się 3 czerwca 2022 roku w Bydgoszczy.