3 sierpnia 2022

Czy chęć bycia członkiem NATO wystarcza? Suwerenność państwa a „prawo do wyboru sojuszy” na przykładzie Ukrainy

Zachęcamy do lektury materiału dr Katarzyny Cichos pt. „Czy chęć bycia członkiem NATO wystarcza? Suwerenność państwa a „prawo do wyboru sojuszy” na przykładzie Ukrainy”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Czy chęć bycia członkiem NATO wystarcza? Suwerenność państwa a „prawo do wyboru sojuszy” na przykładzie Ukrainy

Na przełomie roku 2021/2022 rozgorzała intensywna dyskusja na temat tego, czy Ukraina może, a nawet czy nie powinna zostać członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Dyskusja ta początkowo teoretyczna, toczona jednak w sytuacji realnego zagrożenia agresją Rosji, stała się niezwykle emocjonalną w momencie faktycznej agresji, której doświadczyła i nadal doświadcza Ukraina. Ekspertyza podejmuje analizę, czy na przełomie roku 2021/2022 istniały przesłanki do członkostwa Ukrainy w NATO i w jakim zakresie Ukraina, jako państwo partnerskie mogła i może oczekiwać wsparcia NATO.

 

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.