Czy chęć bycia członkiem NATO wystarcza? Suwerenność państwa a „prawo do wyboru sojuszy” na przykładzie Ukrainy

dr Katarzyna Cichos

Na przełomie roku 2021/2022 rozgorzała intensywna dyskusja na temat tego, czy Ukraina może, a nawet czy nie powinna zostać członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Dyskusja ta początkowo teoretyczna, toczona jednak w sytuacji realnego zagrożenia agresją Rosji, stała się niezwykle emocjonalną w momencie faktycznej agresji, której doświadczyła i nadal doświadcza Ukraina. Ekspertyza podejmuje analizę, czy na przełomie roku 2021/2022 istniały przesłanki do członkostwa Ukrainy w NATO i w jakim zakresie Ukraina, jako państwo partnerskie mogła i może oczekiwać wsparcia NATO.