Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Łukasz Gołąb

W maju 2021 roku Parlament Europejski, Rada UE oraz Komisja Europejska powołały forum dyskusyjne pt. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy”. Forum to jest otwarte dla wszystkich i w zamyśle twórców ma być m.in. platformą do wymiany wizji na temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej.

Monografia „Unia Europejska wobec wyzwań współczesności”, pomyślana jako pierwsza z serii naukowych opracowań podejmujących problematykę europejską, stanowić ma swoisty wstęp do próby znalezienia odpowiedzi na fundamentalne pytania od tych dotyczących kierunków i kształtu dalszej integracji, sposobów zachowania suwerenności państw członkowskich, równości wszystkich członków wspólnoty, docenienia i pielęgnowania różnic i tradycji państw narodowych, aż po te, wynikające z aktualnie obserwowanych procesów społecznych, politycznych czy ekonomicznych.

***

Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Łukasz Gołąb
ISBN: 978-83-67253-33-8
Język: polski
Liczba stron: 375
Oprawa: twarda płócienna
Rok wydania: 2022
Serie wydawnicze: Monografie Europejskie Instytutu De Republica
Wydawca: Instytut De Republica
Wymiary: 15.5 × 23.5 × 3.1 cm
Waga: 2kg

Okładka:

Załączniki: