Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Łukasz Gołąb

W maju 2021 roku Parlament Europejski, Rada UE oraz Komisja Europejska powołały forum dyskusyjne pt. „Konferencja w sprawie przyszłości Europy”. Forum to jest otwarte dla wszystkich i w zamyśle twórców ma być m.in. platformą do wymiany wizji na temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej.

Monografia „Unia Europejska wobec wyzwań współczesności”, pomyślana jako pierwsza z serii naukowych opracowań podejmujących problematykę europejską, stanowić ma swoisty wstęp do próby znalezienia odpowiedzi na fundamentalne pytania od tych dotyczących kierunków i kształtu dalszej integracji, sposobów zachowania suwerenności państw członkowskich, równości wszystkich członków wspólnoty, docenienia i pielęgnowania różnic i tradycji państw narodowych, aż po te, wynikające z aktualnie obserwowanych procesów społecznych, politycznych czy ekonomicznych.

Premiera: 2022

Okładka: