Polska a kompleks nowoczesności. Zeszyt programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship

Redakcja: Jakub Pyda, Piotr Szcześniak

Joseph Conrad Fellowship to program stypendialny, który powstał w 2021 roku, aby wspierać początkujących naukowców w rozwoju ich kariery badawczej. Funkcjonuje on pod auspicjami Instytutu de Republica. Niniejsza publikacja stanowi świadectwo drogi intelektualnej, w którą współautorzy wybrali się wspólnie w ramach programu stypendialnego.

W jego pierwszej edycji uczestniczyło czternaścioro młodych badaczy, którzy przez niemal cały rok brali udział w wykładach, debatach i seminariach. Uczestniczyli także w szkole letniej, w czasie której z pomocą tutorów pracowali nad ostateczną wersją swoich artykułów. Do rąk czytelników oddajemy efekt tej całorocznej pracy, która obejmuje zróżnicowane – dyscyplinarnie, metodologicznie i tematycznie – próby opisu kompleksu nowoczesności na gruncie polskim.

Publikacja dostępna tylko w wersji elektronicznej.

Okładka:

Załączniki: