Romantyczna pieśń. Mickiewicz

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. ucz.

Jedną z fundamentalnych cech poezji Mickiewicza jest jej muzyczność. Śpiewność frazy i eufoniczna organizacja utworów są bodaj najciekawszymi cechami tej poezji. W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat muzycznej organizacji Mickie­wiczowskich utworów: genezę tego pasma w twórczości poety oraz funkcje, jakie muzyczna organizacja tekstu może pełnić w jego utworach.