Prezydencki akt łaski w kontekście modyfikacji kar, środków karnych i środków zabezpieczających

dr Wojciech Białogłowski, dr Przemysław Wasylik

Przedmiotem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o granice aktu łaski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w jakich materiach i w jakim zakresie głowa państwa może zastosować instytucję przewidzianą w art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.