„Starożytni Rzymianie i My” | najnowsza wystawa Instytutu De Republica

Instytut De Republica, będący nowoczesnym zapleczem eksperckim i wydawniczym, skoncentrowanym na promocji badań w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, od początku działalności organizuje między innymi wystawy promujące kulturę, naukę i historię. Ekspozycja „Starożytni Rzymianie i My”, poświęcona kulturze prawnej starożytnego Rzymu i nie tylko, jest siódmą z kolei. – Wybitni filozofowie, wśród nich między innymi Leszek Kołakowski twierdzili, że kultura europejska opiera się na trzech filarach: na filozofii greckiej, której efektem jest powstanie nowoczesnych nauk, na chrześcijańskim personalizmie, którego rezultatem jest idea równości wszystkich ludzi, a zatem i demokracja, oraz na rzymskim prawodawstwie, którego efektem jest idea republiki, jako wspólnego dobra – wskazuje dyrektor Instytutu De Republica, prof. dr hab. Andrzej Przyłębski. Wystawa „Starożytni Rzymianie i My”, składająca się z piętnastu plansz, została podzielona na kilka grup tematycznych. Wśród nich znajdują się między innymi plansze poświęcone zagadnieniom prawnym, na przykład plansza dotycząca podstawowego dla starożytnych Rzymian źródła prawa – Ustawy XII tablic. Pozostałe ukazują społeczeństwo rzymskie zorganizowane według pewnych zasad, gdzie obejmowanie urzędów było podporządkowane ścisłym regułom i pewnej hierarchii w karierze zawodowej a także ukazują wpływ prawa i osób zajmujących się prawem – jurystów i adwokatów na rzymską rzeczywistość. Inne tablice ukazują starożytnych Rzymian jako zwykłych ludzi. Pokazują ich życie codzienne – jak mieszkali, w co się ubierali a także czym się pasjonowali i co robili w czasie wolnym. Dzięki wystawie można zdobyć wiedzę dotyczącą także zagadnień związanych z życiem naukowym starożytnych Rzymian – między innymi kwestią alfabetów, bibliotek a także cyfr rzymskich, które do dzisiaj są w powszechnym użyciu. Wystawa „Starożytni Rzymianie i My” bezpośrednio nawiązuje do książki autorstwa profesor Anny Tarwackiej zatytułowanej „Kancelaria Impossibilia na tropie”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica.

wersja z napisami i audiodeskrypcją