prof. dr hab. Dariusz Nawrot | Rządy napoleońskie na Litwie w 1812 r. – skok w nowoczesność czy nowoczesność?

Księstwo Warszawskie: skok w nowoczesność – podsumowanie konferencji Ustrój społeczny i polityczny, armia oraz nowoczesna administracja. Te trzy kręgi tematyczne wyznaczyły ramy międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Księstwo Warszawskie: skok w nowoczesność”, która odbyła się w dniach 17-18 listopada b.r. w Sandomierzu. Organizatorem wydarzenia był Instytut De Republica.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/2ZhLYVWJ404

Powiązane filmy: