Konferencja Granice bezpieczeństwa – bezpieczeństwo granic | debata

Bezpieczeństwo państwa stanowi nie tylko niezwykle istotny ale również wyjątkowo aktualny element związany z funkcjonowaniem Rzeczypospolitej Polskiej. Bieżące wydarzenia dotyczące sytuacji na granicy Polski z Białorusią, jak również na granicy ukraińsko-rosyjskiej skłaniają do bliższej analizy tych zjawisk. Nie bez znaczenia jest tu również aspekt związany z bezpieczeństwem energetycznym Europy w kontekście funkcjonowania Nord Stream 2.

W związku z tym Instytut De Republica postanowił zorganizować konferencję naukową, której przedmiotem były szeroko pojęte zagadnienia związane z bezpieczeństwem państwa w kontekście sytuacji na wschodniej granicy państwa. Celem wydarzenia było zbadanie prawnych, politycznych a także ekonomicznych zagadnień związanych z kryzysem na wschodniej granicy państwa.

Konferencja miła na celu połączenie w szczególności analizy prawnej oraz politologicznej z praktycznymi doświadczeniami administracji rządowej oraz samorządowej, a także służb mundurowych zaangażowanych z działania w obszarze przygranicznym.  

Wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/wmedrq8T9lk